کابلسازی ایران  ٨٠٠    ٩٧        تکادو  ٤,٦٢٦    ٣١٦        صنعتی دریایی ایران  ١,٨٥١    ١٢٥        نيرو محركه(تقدم)  ٨٣٢    ٥١        شهرسازي و خانه سازي باغميشه   ٢,٠٩٧    ١٠٠        سبحان-دارو  ٣٢,٠٠٢    ١,٥٢٦        سرمایه گذاری مسکن تهران  ٢,١٨٣    ١٠٤        نیرو سرمایه  ١,٧٤٣    ٨٣        آ س پ  ١,٥٧٠    ٧٣        زرین معدن آسیا  ٤,٠٥٠    ١٨٢        
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
کابلسازی ایران ٨٠٠ ٩٧ ١٣.٨
تکادو ٤,٦٢٦ ٣١٦ ٧.٣٣
صنعتی دریایی ایران ١,٨٥١ ١٢٥ ٧.٢٤
نيرو محركه(تقدم) ٨٣٢ ٥١ ٦.٥٣
شهرسازي و خانه سازي باغميشه ٢,٠٩٧ ١٠٠ ٥.٠١
سبحان-دارو ٣٢,٠٠٢ ١,٥٢٦ ٥.٠١
سرمایه گذاری مسکن تهران ٢,١٨٣ ١٠٤ ٥
نیرو سرمایه ١,٧٤٣ ٨٣ ٥
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧١,٤٤٥       تغييرات :  ١.٤
 • اخبار
 • گزارش روزانه بازار
 • گوشه و كنار بازار
 • ساير اخبار
عنوان
افزايش سرمايه (تاريخ خبر: ٢٠/٠٧/١٣٩٢)
ثاخت (تاريخ خبر: ٣١/٠٤/١٣٩٣)
بررسي معاملات محصولات پتروشيمي پس از يك مصوبه (تاريخ خبر: ٢٩/٠٤/١٣٩٣)
لحظه شماري بزرگان براي ورود به صنعت خودروسازي ايران (تاريخ خبر: ٢١/٠٤/١٣٩٣)
نرخ خوراك (تاريخ خبر: ١٦/٠٤/١٣٩٣)
بورس (تاريخ خبر: ٠٦/١٢/١٣٩٢)
بورس (تاريخ خبر: ٠٦/١٢/١٣٩٢)
سخنراني رئيس جمهور (تاريخ خبر: ٠٥/١١/١٣٩٢)
 • قیمت فلزات
عنوان قیمت تغییرات
روي ٢,٢٥٠ ٤
هر اونس طلا ١,٢١٥ (٢١)
آلومينيوم ٢,٠٩٠ ٠
هر اونس نقره ١٧ (٢)
مس ٦,٨٦٣ (٣٢)
قلع ٢١,٢٠٠ ١٥٠
سرب ٢,٠٦٨ (٣٥)
نيكل ١٧,٧٥٥ (١٥٠)
کدال بورس کالا
© 2012 Behin Pouya Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٤٤٣ (٤١)
ريال عربستان ٧١٠ ٠
دلار آمريكا ٢,٦٦٤ ١
پوند ٤,٣٤١ ٨
يورو ٣,٤١٨ (٣١)
درهم امارات ٧٢٥ ٠
دلار كانادا ٢,٤٣١ ٥