خاك چيني(تقدم)  ٩,٩٢٢    ٨,١٦٠        اختیار بانك ملت 310  ٥٨    ١٣        پست بانك ايران  ١,٣٨٩    ٣٠٦        صنعتی آبگینه  ٦٥٦    ١٠٩        اختیار ملی مس 310  ١٤٣    ١٧        اختیار مخابرات 310  ١٩١    ١٧        ايران تاير(تقدم)  ٣,٤٣٢    ٢٥٨        بیمه کوثر  ١,٦٥٠    ١٠٠        تدبیرگران فارس و خوزستان  ٢,٣٧٨    ١١٥        نیرو سرمایه  ١,٨٧٤    ٩٠        
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
خاك چيني(تقدم) ٩,٩٢٢ ٨,١٦٠ ٤٦٣.١١
اختیار بانك ملت 310 ٥٨ ١٣ ٢٨.٨٩
پست بانك ايران ١,٣٨٩ ٣٠٦ ٢٨.٢٥
صنعتی آبگینه ٦٥٦ ١٠٩ ١٩.٩٣
اختیار ملی مس 310 ١٤٣ ١٧ ١٣.٤٩
اختیار مخابرات 310 ١٩١ ١٧ ٩.٧٧
ايران تاير(تقدم) ٣,٤٣٢ ٢٥٨ ٨.١٣
بیمه کوثر ١,٦٥٠ ١٠٠ ٦.٤٥
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٢,٢٣٢.٤       تغييرات :  (١٠٧.٤)
 • اخبار
 • گزارش روزانه بازار
 • گوشه و كنار بازار
 • ساير اخبار
عنوان
افزايش سرمايه (تاريخ خبر: ٢٠/٠٧/١٣٩٢)
ثاخت (تاريخ خبر: ٣١/٠٤/١٣٩٣)
بررسي معاملات محصولات پتروشيمي پس از يك مصوبه (تاريخ خبر: ٢٩/٠٤/١٣٩٣)
لحظه شماري بزرگان براي ورود به صنعت خودروسازي ايران (تاريخ خبر: ٢١/٠٤/١٣٩٣)
نرخ خوراك (تاريخ خبر: ١٦/٠٤/١٣٩٣)
بورس (تاريخ خبر: ٠٦/١٢/١٣٩٢)
بورس (تاريخ خبر: ٠٦/١٢/١٣٩٢)
سخنراني رئيس جمهور (تاريخ خبر: ٠٥/١١/١٣٩٢)
 • قیمت فلزات
عنوان قیمت تغییرات
روي ٢,٣٥٠ (٩)
هر اونس طلا ١,٢٨١ (٥)
آلومينيوم ٢,١٠٥ ٤٥
هر اونس نقره ١٩ ٠
مس ٦,٩٦٦ (٢٩)
قلع ٢١,٧٠٠ (١٥٠)
سرب ٢,٢٣٠ (٢٩)
نيكل ١٨,٦٦٠ ٢٠٥
کدال بورس کالا
© 2012 Behin Pouya Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٥٤٠ (١٥)
ريال عربستان ٧٠٩ ٠
دلار آمريكا ٢,٦٦١ ٠
پوند ٤,٤١٣ (٤)
يورو ٣,٤٩٢ ٠
درهم امارات ٧٢٤ ٠
دلار كانادا ٢,٤٤٣ (٥)